Do’a Orang Tua pada anaknya

19 Aug 2011

kehadiran orang tua bagi anak

Dari Abu Hurairahradhiyallahu anhu, Nabishallallahu alaihi wa sallam bersabda,

??????? ????????? ?????????????? ??? ????? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????????

Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian (safar) dan doa orang yang dizholimi. (HR. Abu Daud no. 1536. Syaikh Al Albani katakan bahwa hadits inihasan).

Dari Anas bin Malikradhiyallahu anhu, Nabishallallahu alaihi wa sallam bersabda,

??????? ????????? ??? ??????? ???????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ????????????

Tidak doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang musafir. (HR. Al Baihaqi dalamSunan Al Kubro. Syaikh Al Albani mengatakan hadits inishahih sebagaimana dalamAs Silsilah Ash Shahihah no. 1797). Dalam dua hadits ini disebutkan umum, artinya mencakup doa orang tua yang berisi kebaikan atau kejelekan pada anaknya.

Juga dari Abu Hurairahradhiyallahu anhu,Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

??????? ????????? ??????????? ??????? ??? ????? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????????? ??????????

Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang yang dizholimi, doa orang yang bepergian (safar) dan doa baik orang tua pada anaknya. (HR. Ibnu Majah no. 3862. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits inihasan). Riwayat ini menyebutkan bahwa doa baik orang tua pada anaknya termasuk doa yang mustajab.

Muhammad bin Ismail Al Bukhari membawakan dalam kitabAl Adabul Mufrod beberapa riwayat mengenai doa orang tua. Di antara riwayat tersbeut, Abu Hurairah berkata, Nabishallallahu alaihi wa sallam bersabda,

??????? ????????? ?????????????? ??????? ??? ????? ????????? ???????? ????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?????????????? ????? ???????????

“Ada tiga jenis doa yang mustajab (terkabul), tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya.” (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalamAl Adabul Mufrod no. 32. Dikatakanhasan oleh Syaikh Al Albani dalamShahih Al Adabul Mufrod no. 24). Hadits ini menunjukkan bahwa doa jelek orang tua pada anaknya termasuk doa yang mustajab. Hal itu dibuktikan dalam kisah Juraij berikut ini. Kisah ini menunjukkan bahwa doa jelek ibunya pada Juraij terkabul. Kisah ini dibawakan pula oleh Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrod.

Abu Hurairah berkata, Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

??? ????????? ?????????? ???? ???????? ??? ?????? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ????? ???????? [?????????] ????????? ????????” ??????: ??? ??????? ?????! ????? ??????? ????????? ?????: “??????? ????????? ????? ??????? ???????? ??? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? ???????? ????????????? ????????? ?????????? ???? ?????? ??????????? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????? ???????? ?????????: ??? ????????! ?????? ????????? ??????? ??? ???????? - ?????? ???????? - ?????? ??????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ????? ???????? ???? ????????????? ??????? ??? ????????: ?????? ??????????? ??????? ???? ???????? ?????????. ????? ???????? ???? ??????????? ???????: ?????? ??????????? ??????? ???? ???????? ?????????. ???????? ???? ????????? ???????: ??? ????????? ????? ??? ????????! ?????? ???????? ??? ?????? ?????????????. ????? ??????????? ???????? ????????? ???????? ??????????? ????????[1]. ???????: ???????? ???????: ???? ????????. ?????: ????????? ?????????????? ???????: ??????. ?????: ?????????? ???????????? ??????????? ????? ??????????? ???????????? ?????????????? ?????? ????????. ??????????? ?????? ????? ???????? ????????? ????? ????????? ????? ??????? ???? ????? ??????????????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ??? ????????. ??????? ?????????: ??? ???????? ??????? ?????: ??? ????????? ?????: ???????? ????? ????????? ??????. ?????: ?????? ????????????? ???????: ??????. ?????: ?????? ????? ???????????? ????????: ????? ??? ?????????? ?????????? ????????. ???????: ???? ????????? ?????: ?????? ?????????. ????? ?????????: ?????????? ???????????? ???? ??????? ?????: ???. ?????: ???? ???????? ?????: ???. ?????: ????? ???????????? ?????: ?????????? ????? ???????. ?????: ????? ??????? ???????????? ?????: ??????? ??????????? ????????????? ???????? ??????? ????? ????????????

“Tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buaian kecualiIsa bin Maryam dan Juraij” Lalu ada yang bertanya, Wahai Rasulullah siapakah Juraij?”. Beliau lalu bersabda, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya (yang terletak di dataran tinggi/gunung). Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu (untuk berbuat mesum dengannya).

(Suatu ketika) datanglah ibu Juraij dan memanggilnya ketika ia sedang melaksanakan shalat, Wahai Juraij.” Juraij lalu bertanya dalam hatinya, Apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan shalatku?” Rupanya dia mengutamakan shalatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hati, Ibuku atau shalatku?” Rupanya dia mengutamakan shalatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, lbuku atau shalatku?” Rupanya dia tetap mengutamakan shalatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata,“Semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur?”[2]Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya.[3]

Wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak[4]. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, Hasil dari (hubungan dengan) siapa (anak ini)?”“Dari Juraij?”, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, “Apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu?” “Benar”, jawab wanita itu. Raja berkata, Hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari.” Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur.[5] Ketika melihatnya Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia.

Raja lalu bertanya padanya, “Siapa ini menurutmu?”. Juraij balik bertanya, “Siapa yang engkau maksud?” Raja berkata, “Dia (wanita tadi) berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu.” Juraij bertanya, “Apakah engkau telah berkata begitu?” “Benar”, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, Di mana bayi itu?” Orang-orang lalu menjawab, “(Itu) di pangkuan (ibu)nya.” Juraij lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, Siapa ayahmu?” Bayi itu menjawab, “Ayahku si penggembala sapi.”

Kontan sang raja berkata, “Apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas.” Juraij menjawab, “Tidak perlu”. “Ataukah dari perak?” lanjut sang raja. “Jangan”, jawab Juraij. “Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu?”, tanya sang raja. Juraij menjawab, “Bangunlah seperti semula.” Raja lalu bertanya, “Mengapa engkau tersenyum?” Juraij menjawab,“(Saya tertawa) karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalamAl Adabul Mufrodno. 33. Dikatakanshahih oleh Syaikh Al Albani dalamShahih Al Adabul Mufrod no. 25). Lihat [Bukhari: 60-Kitab Al Anbiyaa, 48-Bab Wadzkur fil kitabi Maryam. Muslim: 45-Kitab Al Birr wash Shilah wal Adab, hal. 7-8]

Maka sungguh amat bahaya jika keluar dari lisan orang tua doa jelek pada anaknya sendiri karena doa seperti itu bisa terkabul sebagaimana dapat kita lihat dalam kisah Juraij di atas. Yang terbaik, hendaklah orang tua mendoakan anaknya dalam kebaikan dan moga anaknya menjadi sholeh serta berada di jalan yang lurus. Ketika marah karena kenakalan anaknya, hendaklah amarah tersebut ditahan. Ingatlah sekali lagi bahwa di saat marah lalu keluar doa jelek dari lisan ortu, maka bisa jadi doa jelek itu terwujud.

Hendaklah orang tua mencontoh para nabi dan orang sholeh yang selalu mendoakan kebaikan pada anak keturunannya. Lihatlah contoh Nabi Ibrahim alaihis salaam di mana beliau berdoa,

????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ???????? ??????????? ??????

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku. (QS. Ibrahim: 40)

????? ??????? ????? ????????? ?????? ???????????? ????????? ??? ????????? ???????????

Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. (QS. Ibrahim: 35)

Lihatlah sifat ibadurrahman (hamba Allah) yang berdoa,

??????????? ?????????? ???????? ???? ????? ???? ???????????? ???????????????? ??????? ???????? ???????????? ?????????????? ????????

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Furqan: 74)

Moga Allah memperkenankan doa kita sebagai orang tua yang berisi kebaikan kepada anak-anak kita. Moga anak-anak kita berada dalam kebaikan dan terus berada dalam bimbingan Allah di jalan yang lurus. Jika kita sebagai anak, janganlah sampai durhaka pada orang tua. Banyak-banyaklah berbuat baik pada mereka, sehingga kita pun akan didoakan oleh bapak dan ibu kita.

Semoga sajian singkat di malam ini bermanfaat bagi pembaca setia rumaysho.com sekalian.

Wallahu waliyyut taufiq.

Panggang-Gunung Kidul, 26 Jumadal Ula 1432 H (29/04/2011)

www.rumaysho.com


[1] Maksudnya berasal dari perzinahan.

[2] Inilah doa jelek dari Ibu Juraij.

[3] Shalat yang dilakukan Juraij bukanlah shalat wajib. Sedangkan memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Maka ini menunjukkan kelirunya Juraij yang tidak mau memenuhi panggilan ibunya karena perkara wajib tentu saja mesti didahulukan.

[4] Yaitu anak dari hasil zina.

[5] Ini menunjukkan doa jelek ibu Juraij terkabul.


TAGS Ikhlas Jemaah Wahai anakku Sedekah Do'a iman


-

Author

Follow Me