• 23

  Sep

  IKHLAS DALAM BERAMAL, BISA !?

  Ketahuilah setan akan senantiasa menggoda manusia untuk merusak amal shalihnya. Dengan demikian, seorang mukmin akan senantiasa berjihad dengan musuhnya, iblis sampai dia menemui Rabb-nya di atas keimanan kepada-Nya dan keikhlasan di setiap amal yang dikerjakannya. Di antara faktor yang dapat mendorong seorang untuk berlaku ikhlas adalah sebagai berikut, Berdoa Hidayah berada di tangan Allah dan hati para hamba berada di antara dua jari Allah, Dia membolak-balikkannya sesuai kehendak-Nya. Oleh karena itu, mohonlah perlindungan kepada-Nya, Zat yang ditangan-Nya-lah hidayah berada, tampakkanlah hajat dan kefakiranmu kepada-Nya. mintalah selalu kepada-Nya agar Dia memberikan keikhlasan kepadamu. Doa yang sering dipanjatkan oleh Umar ibnul Khaththab radhiallahu anhu adalah doa berikut, ????
 • 5

  Sep

  Kisah Manusia yang Tidak Dilalaikan dengan Urusan Dunia (sufi)

  image from : http://ketakketikketuk.tumblr.com Muhammad bin Sirin[1] adalah imam Ahlus sunnah yang sangat terkenal dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullahshallallahu alahi wa sallam dan sangat terpercaya dalam meriwayatkannya. Akan tetapi tahukah Anda bahwa beliau juga disifati oleh para ulama di jamannya sebagai orang yang sangatwara (hati-hati dalam masalah halal dan haram) dan tekun dalam beribadah. Imam adz-Dzahabi menukil dari Abu Awanah Al-Yasykuri, beliau berkata, Aku melihat Muhammad bin sirin di pasar, tidaklah seorangpun melihat beliau kecuali orang itu akan mengingat Allah[2]. Subhanallah, betapa mulianya sifat imam besar ini. Betapa tekunnya beliau dalam beribadah dan berzikir kepada AllahSubhanahu wa Taala. Sehingga sewaktu berada di pasar dan sedang berjual-bel
 • 19

  Aug

  Do'a Orang Tua pada anaknya

  kehadiran orang tua bagi anak Dari Abu Hurairahradhiyallahu anhu, Nabishallallahu alaihi wa sallam bersabda, ??????? ????????? ?????????????? ??? ????? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????????? Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian (safar) dan doa orang yang dizholimi. (HR. Abu Daud no. 1536. Syaikh Al Albani katakan bahwa hadits inihasan). Dari Anas bin Malikradhiyallahu anhu, Nabishallallahu alaihi wa sallam bersabda, ??????? ????????? ??? ??????? ???????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ???????????? Tidak doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa dan doa seorang musafir. (HR. Al Baihaqi dalamSunan Al Kubro. Syaikh Al Albani mengatakan hadits inishah
 • 29

  Jul

  Introspeksi dan Berserah diri (Muhasabah) dalam Amalan

  berdo'a, introspeksi dan berserah diri Muhasabah (introspeksi) pada jiwa ada dua macam: sebelum beramal dan setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal yaitu hendaknya seseorang menahan diri dari keinginan dan tekadnya untuk beramal, tidak terburu-buru berbuat hingga jelas baginya bahwa jika ia mengamalkannya akan lebih baik daripada meninggalkannya. Al-Hasan t mengatakan: Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti (untuk muhasabah) saat bertekad (untuk berbuat sesuatu). Jika (amalnya) karena Allah, maka ia terus melaksanakannya dan jika karena selain-Nya ia mengurungkannya. Sebagian mereka (ulama) menjabarkan ucapan beliau seraya mengatakan: Jika jiwa tergerak untuk mengerjakan suatu amalan dan seorang hamba bertekad melakukannya, maka ia (mestinya) berhenti seje
 • 18

  Jul

  Merindukan Kampoeng Halaman Terakhir

  image by : yatsaid painting Tahukah saudara bahwa ketika seorang Mumin telah lulus menyelesaikan segenap rangkaian pemeriksaan atas dirinya di yaumul hisab (hari perhitungan amal), maka barulah ia diizinkan Allah memasuki Al-Jannah (surga), negeri keabadian penuh kebahagiaan hakiki? Ia tidak diizinkan memasuki surga bilamana terbukti ia masih mempunyai permasalahan dengan sesama manusia, walaupun dengan Allah Taaala ia tidak lagi punya masalah apa-apa. Segenap dosanya yang bersifat hablun minallah telah diampuni Allah Taaala. Namun karena ia masih memiliki masalah hablun minannaas dengan sesama manusia, maka ia ditahan di suatu tempat dekat sekali dari baabul-jannah (pintu surga) guna menyelesaikan berbagai perkara (melakukan rekonsiliasi) dengan sesama manusia. Dalam hal ini Rasul
 • 31

  Jan

  Awali Harimu dengan Sedekah

  Sedekah yang terbiasa Dahsyatnya Sedekah Dimanakah letak kedahsyatan hamba-hamba Allah yang bersedekah? Dikisahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ahmad, sebagai berikut : Tatkala Allah SWT menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptkana gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya, ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya? “Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari pada gunung?”Allah menjawab, “Ada, yaitu besi” (Kita mafhum bahwa gunung batu pun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluhlantakkan oleh buldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi). Para malaikat pun kembali bertanya, ̶
 • 31

  Dec

  Penyebab Surutnya dan Lenyapnya Keimanan Seseorang

  Sebab-sebab bertambahnya keimanan Di antara hal-hal yang akan menumbuhsuburkan keimanan dan membuat batangnya kokoh serta menyebabkan tunas-tunasnya bersemi adalah: Pertama Mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena apabila pengetahuan hamba terhadap Tuhannya semakin dalam dan berhasil membuahkan berbagai konsekuensi yang diharapkan maka pastilah keimanan, rasa cinta dan pengagungan dirinya kepada Allah juga akan semakin meningkat dan menguat. Kedua Merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syariyah. Karena apabila seorang hamba terus menerus memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah beserta kemahakuasaan-Nya dan hikmah-Nya yang sangat elok itu maka tidak syak lagi niscaya keimanan dan keyakinannya akan semakin b
- Next

Author

Follow Me